Výstavba nájomného BD ALLEX Dolná Mariková
Výstavba nájomného BD ALLEX Dolná Mariková
Štúdia RD
Štúdia RD
Dom smútku Dolná Mariková
Dom smútku Dolná Mariková

Referencie

RD Prečín (30.01.2012)

Dvojgeneračný rodinný dom Prečín. Približne 400m2 úžitkovej plochy. Použitý materiál: pálená tehla HELUZ hr. 300mm, izolácia hr.120mm. Stavba ešte nie je ukončená.

Two generation family house in Prečín. 400 square meters in 2 floors. Used material - 300mm HELUZ bricks with 120mm isolation. Building is not finished.

späť

Fotogaléria

RD Prečín
RD Prečín
RD Prečín
RD Prečín
RD Prečín
RD Prečín
RD Prečín

OfferNews

20.03.2012 Prefabricated wooden houses

more...