Víkendová chalupa Hlboké - Horná Mariková
Víkendová chalupa Hlboké - Horná Mariková
RD Moyzesova ulica PB
RD Moyzesova ulica PB
SNP 1443, PB - po rekonštrukcii
SNP 1443, PB - po rekonštrukcii

služby / Projektovanie


Každá stavba či väčšia rekonštrukcia by mala začínať vypracovaním kvalitnej projektovej dokumentácie. Chceme Vám ponúknuť komplexné riešenie. Od septembra 2008 sme sa preto rozhodli rozšíriť portfólio našich služieb o projekčnú činnosť.

Pre lepšiu predstavivosť Vám spravíme 3D návrh Vášho nového bývania, následne projekt pre stavebné povolenie a po kolaudácii energetický certifikát. Sme pripravení stretnúť sa s Vami, poradiť možné architektonické riešenie, vypracovať zodpovedajúcu projektovú dokumentáciu a neskôr zrealizovať stavbu. Ak by Vám chýbala inšpirácia, môžete ju nájsť v rôznych publikáciách v priestoroch našej firmy.

Zastavte sa u nás, veríme že budete spokojní.

Eneregetické certifikáty

Prijatím zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov splnilo Slovensko prvú požiadavku pre členské štáty EÚ. Zákon stanovuje povinnosť energetickej certifikácie nových budov, ako aj významne obnovovaných starších budov, ktorých kolaudačné konanie sa začne po 1. januári 2008. Certifikáciou sa budova zaraďuje do konkrétnej energetickej triedy. Jej základom je výpočet energetickej hospodárnosti a kategorizácia budovy.
„Podľa zákona je energetická certifikácia povinná pri predaji budovy, prenájme, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy, inak je dobrovoľná,“ - Ing. Anton Novotný z Občianskeho združenia pre zatepľovanie budov.

 

Ponuka



Aktuality

03.03.2014 Hliníkové zábradlia


viac...

03.03.2014 Seminár o obnove bytových domov 2014

viac...

01.02.2012 Montované drevodomy

viac...

01.07.2010 AKTIV PRO CUP 2010 - U9

Spoločnosť AKTIV PRO s.r.o. ako generálny partner futbalového turnaja prípraviek, hráčov narodených po roku 2001. viac...

19.03.2009 DREVO

Rezanie a predaj dreva pre stavebnú a stolársku výrobu viac...